Tesla เริ่มออกแบบ รถยนต์ไฟฟ้าดำน้ำ ต้นแบบจากรถ James Bond

Tesla เริ่มออกแบบ รถยนต์ไฟฟ้าดำน้ำ ต้นแบบจากรถ James Bond

Elon Musk เปิดเผยว่า Tesla กำลังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก หรือ รถยนต์ไฟฟ้าดำน้ำ เหมือนกับที่ครั้งหนึ่งภาพยนตร์เรื่อง James Bond ภาค The Spy Who Loved…