Long COVID กับอาการทางระบบประสาทและสมอง

Long COVID กับอาการทางระบบประสาทและสมอง

อาการของลองโควิด ที่พบได้บ่อยระบบหนึ่ง คือในส่วนของระบบประสาทและจิตเวช เช่น อาการปวดศีรษะ มึนศีรษะ นอนไม่หลับ ภาวะสมองล้า ภาวะสับสน ภาวะเครียดภายหลังเกิดโรค

สาเหตุและการป้องกัน กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จากภาวะ Long COVID

สาเหตุและการป้องกัน กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จากภาวะ Long COVID

ลองโควิด (Long COVID) คืออาการตกค้างที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนที่มีการติดเชื้อมากกว่า 4-12 สัปดาห์แล้วหาย ในผู้ป่วยโรคหัวใจ ถ้ามีอาการของลองโควิดจะเสี่ยงมากกว่า