Kaidee แต่งตั้ง ‘โฮเซน ราฟัตเนจาด’ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์คนใหม่

Kaidee แต่งตั้ง ‘โฮเซน ราฟัตเนจาด’ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์คนใหม่

Kaidee ประกาศแต่งตั้งโฮเซน ราฟัตเนจาด ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์คนใหม่ เดินหน้าธุรกิจยานยนต์ และอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรในประเทศไทย