Toyota ร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดงานสัมมนา ITIC FORUM 2019

Toyota ร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดงานสัมมนา ITIC FORUM 2019

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย และประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมงานสัมมนา “ITIC FORUM…