ปตท.-บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมัน มีผล 19 ก.พ. ตี 5

ปตท.-บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมัน มีผล 19 ก.พ. ตี 5

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ในกลุ่ม บมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล 30 สต. ขณะที่น้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ยังคงราคาปกติ ให้มีผลตั้งแต่เวลา…