Huawei P30 Lite New Edition รุ่นใหม่ มีพื้นที่ข้อมูลเพิ่มขึ้นจากเดิม

Huawei P30 Lite New Edition รุ่นใหม่ มีพื้นที่ข้อมูลเพิ่มขึ้นจากเดิม

อย่างที่เรารู้กันดีว่าทาง Huawei และรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีสงครามทางการค้าซึ่งทาง Huawei ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้รับรองอุปกรณ์หรือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ โดยการห้ามจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาล่าสุด Huawei ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Huawei P30 Lite New Edition ซึ่งได้รับการอัพเกรดสเปกให้แรงขึ้นกว่าเดิมด้วย RAM…