HUAWEI Filmmaking Workshop ได้เรียน ได้เล่น ได้ลุ้น

HUAWEI Filmmaking Workshop ได้เรียน ได้เล่น ได้ลุ้น

จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยกับกิจกรรมดีๆ HUAWEI Filmmaking Workshop ที่เปิดโอกาสให้ Creator รุ่นใหม่ได้เข้าร่วมเก็บเกี่ยวความรู้เรื่องการผลิตภาพยนตร์ เพื่อนำไปต่อยอดสู่วงการภาพยนตร์ได้อย่างแท้จริง โดยงานนี้ได้หมุนเวียนเข้าไปจัดกิจกรรมกันถึง 5 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ…