How to learn (ฮาวทูเลิร์น) เรียนยังไงให้ได้เกรด 4

How to learn (ฮาวทูเลิร์น) เรียนยังไงให้ได้เกรด 4

หลายคนคงเคยเจอกับปัญหา เรียนตก เรียนไม่เก่ง หัวไม่ดี กันมาทั้งนั้น แต่! เราจะมีวิธีแก้ไขมันยังไง ทำให้เราเป็นคนเรียนดี เรียนเก่งได้นั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย หากมีความตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จจริงๆ อย่าไปคิดว่าเราเป็นคนเรียนไม่ดี เรียนไม่เก่ง สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราท้อ และล้มเลิกความตั้งใจในการเรียน หรือจะทำสิ่งต่างๆ…