Toyota จัดกิจกรรม Ha:mo คาราวาน ชม…ชิม…ชิล ท่องเที่ยวรอบกรุง

Toyota จัดกิจกรรม Ha:mo คาราวาน ชม…ชิม…ชิล ท่องเที่ยวรอบกรุง

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทผู้สนับสนุนจัดกิจกรรม Ha:mo คาราวาน ชม…ชิม…ชิล ท่องเที่ยวรอบกรุง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา…