หญิงแกร่งแห่งกสิกรไทย “เสาวภาค พินิจพิชิตกุล”

หญิงแกร่งแห่งกสิกรไทย “เสาวภาค พินิจพิชิตกุล”

ในยุคสมัยที่ผู้หญิงได้สิทธิเท่าเทียมกับชายเกือบทุกด้าน หญิงแกร่งที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่มีอยู่ไม่น้อย เสาวภาค พินิจพิชิตกุล หรือ (คุณจุ๋ม) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารกสิกรไทย เป็นอีกบุคคลที่มีประวัติน่าสนใจ เพราะนอกจากเป็นผู้บริหารองค์ขนาดใหญ่แล้ว เธอยังเป็นนักกีฬาสมัครเล่น ประเภทไตรกีฬา ซึ่งมองหาคนไทยได้น้อยรายมากๆที่จะเล่นกีฬาประเภทนี้ เพราะทั้งเหนื่อยทั้งอดทน เสาวภาค…