ช้อปปี้ร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเปิดตัวโครงการ “Greener World with Shopee & TEI”ส่งเสริมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านแพลตฟอร์มช้อปปี้

ช้อปปี้ร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเปิดตัวโครงการ “Greener World with Shopee & TEI”ส่งเสริมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านแพลตฟอร์มช้อปปี้

‘ช้อปปี้’ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เปิดตัวโครงการ “Greener World with Shopee & TEI”