Your Name Engraved Herein ภาพยนตร์ LGBTQ ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลของไต้หวัน

Your Name Engraved Herein ภาพยนตร์ LGBTQ ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลของไต้หวัน

Your Name Engraved Herein ได้รับรางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม กำกับภาพยอดเยี่ยม จาก Golden Horse Awards รางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดสำหรับภาพยนตร์ภาษาจีน