Flex104.5 ผุดแคมเปญ Stay tuned, Stay safe ตอบรับไลฟสไตล์ของผู้ฟังได้ใช้ชีวิตในช่วง WFH อย่างมีสไตล์

Flex104.5 ผุดแคมเปญ Stay tuned, Stay safe ตอบรับไลฟสไตล์ของผู้ฟังได้ใช้ชีวิตในช่วง WFH อย่างมีสไตล์

คุณจี๊บ เทพอาจ ผู้ก่อตั้ง บริหารงานโดย อ้อม พิยดา ส่งแคมเปญใหม่เอาใจผู้ฟังที่รับฟังผ่านดิจิทัลแฟลตฟอร์ม FlexConnect