สาธิตการใส่ Face Shield สำหรับเด็กแรกคลอด มาตรการสำหรับคุณแม่ที่ต้องขึ้นแท็กซี่กลับบ้าน

สาธิตการใส่ Face Shield สำหรับเด็กแรกคลอด มาตรการสำหรับคุณแม่ที่ต้องขึ้นแท็กซี่กลับบ้าน

วันนี้ ( 13 เม. ย. 63 ) ที่ โรงพยาบาลพระรามเก้า เจ้าหน้าที่พยาบาลได้สาธิตการสวมใส่ Face Shield สำหรับเด็กแรกคลอด ป้องกันละอองฝอย จากการไอ…