มรสุม! การปรับมาตรฐานการบินของไทย รอดหรือไม่?

มรสุม! การปรับมาตรฐานการบินของไทย รอดหรือไม่?

หากกล่าวถึงเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญและเป็นที่น่าจับตามองที่สุด คงหนีไม่พ้นเรื่องที่ประเทศไทยต้องพบกับมรสุมจากหลายหน่วยงานของต่างประเทศ ที่ออกมาประกาศปรับลด “มาตรฐานการบิน” ของประเทศไทย โดยเรื่องดังกล่าวถือว่ามีผลกระทบกับประเทศไทยไม่มากก็น้อย ทั้งในเรื่องของความมั่นคง, เศรษฐกิจ, รวมถึงการลงทุนในตลาดหุ้น และที่สำคัญที่สุดอาจทำให้ภาพลักษณ์อุตสาหกรรมการบินของไทยมีความน่าเชื่อถือลดน้อยลง โดยมรสุมแรกเริ่มจาก องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation…