EA เปิดตัว รถยนต์ไฟฟ้าอเนกประสงค์ MINE รุ่น SPA 1

EA เปิดตัว รถยนต์ไฟฟ้าอเนกประสงค์ MINE รุ่น SPA 1

EA เดินหน้าเต็มสูบ จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เข้าสู่ผู้ผลิต รถยนต์ไฟฟ้า นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ออกแบบ พัฒนาและผลิตฝีมือคนไทย และถึงเวลาที่รอคอย พบกับการเปิดตัว รถยนต์ไฟฟ้าอเนกประสงค์ MINE รุ่น SPA 1 ในงาน”บางกอก…