ไทยเปิดบริการ Thailand E-Visa on Arrival 5สนามบิน

ไทยเปิดบริการ Thailand E-Visa on Arrival 5สนามบิน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นำร่องเปิดให้บริการ Thailand E-Visa on Arrival เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยเบื้องต้นจะเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจาก 20 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจไต้หวัน เริ่ม 14…