Dyson แนะนำวิธีเลือกเครื่องกรองอากาศ ใช้ภายในบ้าน

Dyson แนะนำวิธีเลือกเครื่องกรองอากาศ ใช้ภายในบ้าน

การใช้หน้ากาก N95 สามารถป้องกันฝุ่นละอองภายนอกได้ในระดับหนึ่ง ส่วนอากาศภายในนั้น หลายคนอาจคิดหรือเชื่อว่าปลอดภัยกว่าและไม่น่าเป็นอันตราย อย่างไรก็ตาม คุณรู้หรือไม่ว่าบางทีอากาศภายในอาคารหรือบ้านเรือนก็สามารถส่งผลร้ายต่อสุขภาพได้เท่าๆกับอากาศภายนอก เครื่องกรองอากาศมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายขนาด และใช้กำจัดมลพิษทางอากาศภายในบ้านชนิดที่แตกต่างกันไป โดยแต่ละเครื่องจะประกอบด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างและทำงานไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรเลือกซื้อเครื่องกรองอากาศชนิดใด คุณควรคำนึงถึง 3…