Mitsubishi Motors ขับเคลื่อนกลยุทธ์ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืน

Mitsubishi Motors ขับเคลื่อนกลยุทธ์ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืน

เมื่อมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ทำการเผยโฉม มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ครั้งแรกในปี 2555 นั้น มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ไม่เพียงนำเสนอรถอเนกประสงค์อีกหนึ่งรุ่นออกสู่ตลาดเท่านั้น แต่ยานยนต์ปลั๊กอินไฮบริดดังกล่าวมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินกลยุทธ์ด้านพลังงานไฟฟ้าของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส…