ตายอย่างไรให้ถูกต้อง Die, Dead, Death, Deadly, Deathly

ตายอย่างไรให้ถูกต้อง Die, Dead, Death, Deadly, Deathly

มาดูความต่างระหว่างการใช้ Die, Dead, Death, Deadly, Deathly ตายอย่างไรให้ถูกต้อง โดยครูพี่หวายคนเดิมเพิ่มเติมคือศัพท์กลุ่มใหม่ น้อง ๆ อาจจะสงสัยว่าทำไมพี่หวายถึงพูดถึงคำศัพท์บ่อยจัง คำตอบง่ายมาก เพราะคำศัพท์คือพื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษาทุกภาษา เราเรียนคำศัพท์ก่อนไวยากรณ์เสมอ ซึ่งจริง…