ปั้นดิน ย้อมคราม ทำอาหารจาก วัตถุดิบท้องถิ่น เที่ยวไปกับ Craft Ranger จ.สกลนคร

ปั้นดิน ย้อมคราม ทำอาหารจาก วัตถุดิบท้องถิ่น เที่ยวไปกับ Craft Ranger จ.สกลนคร

          Craft Ranger คือกลุ่มคนที่ทำงานหัตถกรรมแขนงต่างๆในชุมชน แต่ละคนถนัดกันคนละด้าน รวมตัวกันเพื่อสร้างความหลากหลายเพิ่มความน่าสนใจ ให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนคร โดยแต่ละทริปจะกำหนดสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักและกิจกรรม Workshop ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งในแต่ละทริปจะแตกต่างกันไป ปั้นดิน ย้อมคราม…