Nudie Jeans กางเกงยีนส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การผลิตจนถึงการใช้ซ้ำ!

Nudie Jeans กางเกงยีนส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การผลิตจนถึงการใช้ซ้ำ!

ในวันที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นประเด็นสำคัญไปทั่วโลก ที่ต้องได้รับการรักษา เยียวยา และดูแล อย่างเร่งด่วน แต่ก็นับเป็นเรื่องราวดีๆ ที่หลายหน่วยงานและประชากร ให้ความสนใจและพยายามมอบสิ่งดีๆ คือสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อชดเชยให้กับพฤติกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนทำร้ายโลกใบนี้ไม่มากก็น้อย… ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องแต่งกาย ล่าสุด BRYCE…