ข้อตกลง COP26 ฉบับใหม่ และความผิดหวังของการประนีประนอม

ข้อตกลง COP26 ฉบับใหม่ และความผิดหวังของการประนีประนอม

ประเด็นสำคัญ ในการประชุม COP26 ที่ได้บรรลุข้อตกลงหลายอย่าง เพื่อการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อโลกของเรา เช่น ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ภัยแล้ง ฝนตกหนัก หลังจากประชุมมาเกือบ 2 สัปดาห์ จำนวนเกือบ 200 ประเทศเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้…