CMMU เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ ป.โท จับคู่สาขาเรียนสถาบันดัง ฝรั่งเศส-ออสเตรเลีย เรียนจบคว้า 2 ปริญญา

CMMU เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ ป.โท จับคู่สาขาเรียนสถาบันดัง ฝรั่งเศส-ออสเตรเลีย เรียนจบคว้า 2 ปริญญา

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ เผยไฮไลต์ “หลักสูตร 2 ปริญญา” จับคู่สาขาเรียนร่วมกับสถาบันการศึกษาชื่อดังระดับนานาชาติ เรียนจบ คว้าปริญญา 2 ใบ