CAR GO ทุ่มงบ 400 ล้านบาท แหกกฎธุรกิจ รถยนต์มือสอง ที่แรกของไทย!

CAR GO ทุ่มงบ 400 ล้านบาท แหกกฎธุรกิจ รถยนต์มือสอง ที่แรกของไทย!

กลุ่มบริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ ประกาศเดินหน้าโปรเจ็คใหม่ ภายใต้ชื่อ “คาร์โก ประเทศไทย (CAR GO)” ทุ่มงบกว่า 400 ล้านบาท ด้วยคอนเซปแปลกใหม่  The Used Car…