Bugatti – Rimac Automobili ผนึกกำลังร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ

Bugatti – Rimac Automobili ผนึกกำลังร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ

Porsche Bugatti และ Rimac ได้ประกาศความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยการเริ่มต้นโครงการควบรวมกิจการอันน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของโลก