Bosch – Mitsubishi – BPSE ร่วมพัฒนาบริการตรวจสอบแบตเตอรี่รถ EV อัจฉริยะ

Bosch – Mitsubishi – BPSE ร่วมพัฒนาบริการตรวจสอบแบตเตอรี่รถ EV อัจฉริยะ

3 บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยียานยนต์ ร่วมผนึกกำลังพัฒนาบริการตรวจสอบและประเมินแบเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีคลาวด์