BIG BOLD Jelly นาฬิกาที่ผสาน 2 สุดยอดโมเดลไอคอนิกจาก SWATCH

BIG BOLD Jelly นาฬิกาที่ผสาน 2 สุดยอดโมเดลไอคอนิกจาก SWATCH

SWATCH (สวอท์ช) เปิดตัว BIG BOLD Jelly นาฬิกาที่ผสมผสานระหว่างโมเดลไอคอนิกแห่งยุค 80s อย่าง ‘Swatch Jellyfish’ และนาฬิกาคอลเลคชั่น BIG BOLD ที่สะท้อนและตอกย้ำตัวตนของผู้สวมใส่…