ดร.สุเมธ แถลงข่าว  มูลนิธิ​ชัย​พัฒนา​ จัดงาน​ “30​ ปี​ ชัยชนะแห่งการพัฒนา”​

ดร.สุเมธ แถลงข่าว มูลนิธิ​ชัย​พัฒนา​ จัดงาน​ “30​ ปี​ ชัยชนะแห่งการพัฒนา”​

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในงานแถลงข่าว “30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาเมื่อปีพศ 2531 โดยมีวัตถุประสงค์บําบัดทุกข์บํารุงสุขราษฎร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทรงมุ่งหวังให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้กฎระเบียบเงื่อนไขใดๆ อันจะส่งผลให้การช่วยเหลือล่าช้า…