เปิดรายชื่อ 15 รัฐมนตรี ที่ยื่นใบลาออกไปเป็น ส.ว.

เปิดรายชื่อ 15 รัฐมนตรี ที่ยื่นใบลาออกไปเป็น ส.ว.

นายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับรัฐมนตรี จำนวน 15 คน ที่ยื่นใบลาออกเพื่อไปเป็น ส.ว. ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ 7 พฤษภาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรีจำนวน 15 คน ที่ยื่นใบลาออกเพื่อไปเป็นสมาชิกวุฒิสภา ส.ว.…