15 รัฐมนตรี ลาออกไปเป็น ส.ว.

เปิดรายชื่อ 15 รัฐมนตรี ที่ยื่นใบลาออกไปเป็น ส.ว.

นายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับรัฐมนตรี จำนวน 15 คน ที่ยื่นใบลาออกเพื่อไปเป็น ส.ว. ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ 7 พฤษภาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรีจำนวน 15 คน ที่ยื่นใบลาออกเพื่อไปเป็นสมาชิกวุฒิสภา ส.ว.…

Home / NEWS / เปิดรายชื่อ 15 รัฐมนตรี ที่ยื่นใบลาออกไปเป็น ส.ว.

นายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับรัฐมนตรี จำนวน 15 คน ที่ยื่นใบลาออกเพื่อไปเป็น ส.ว.

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ 7 พฤษภาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรีจำนวน 15 คน ที่ยื่นใบลาออกเพื่อไปเป็นสมาชิกวุฒิสภา ส.ว.

สำหรับรายชื่อรัฐมนตรีที่ยื่นใบลาออก เพื่อไปเป็น ส.ว. จำนวน 15 คนได้แก่

 1. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 2. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี
 3. นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 4. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 6. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 7. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 8. นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 9. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 10. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 11. นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 12. นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 13. นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 14. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 15. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งขณะนี้เหลือรัฐมนตรีปฎิบัติหน้าที่จำนวน 17 คน
X