ปภ. ชี้การปรับแต่งไฟรถยนต์ เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ปภ. ชี้การปรับแต่งไฟรถยนต์ เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า การปรับแต่งรถให้มีความสวยงาม โดยเฉพาะไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ ทั้งการใช้หลอดไฟที่มีความสว่างมากกว่าปกติ และการดัดแปลงโคมไฟครอบสัญญาณไฟ อีกทั้งการเปิดใช้ไฟสัญญาณไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)…