เปิดตัวตราไปรษณียากรครั้งประวัติศาสตร์ ชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

เปิดตัวตราไปรษณียากรครั้งประวัติศาสตร์ ชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

การจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดสร้างตราไปรษณียากร ที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ออกเผยแพร่ในวันที่ 4 พฤษภาคม…