BRK Group เดินหน้าขยายฟลีท รถบรรทุก รับอานิสงส์นโยบาย ไบโอดีเซล B100

BRK Group เดินหน้าขยายฟลีท รถบรรทุก รับอานิสงส์นโยบาย ไบโอดีเซล B100

BRK Group เดินหน้าขยายงานในปีนี้ โดยสั่งซื้อ รถหัวลาก ยูดี เควสเตอร์ 15 คันเพื่อรองรับงานขนส่ง น้ำมันปาล์ม ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากการนโยบายสนับสนุนของกระทรวงพลังงานในการเพิ่มปริมาณการใช้ ไบโอดีเซล B100 เพื่อนำมาผสมในน้ำมันดีเซล…