คลายข้อสงสัย! กรมการบินพลเรือน สอบไม่ผ่าน ไอซีเอโอ

คลายข้อสงสัย! กรมการบินพลเรือน สอบไม่ผ่าน ไอซีเอโอ

เกิดข้อกังขา! เมื่อ กรมการบินพลเรือน ของไทยสอบไม่ผ่านการประเมินของ ‘ไอซีเอโอ‘ อะไรคือสาเหตุ ทั้ง ๆ ที่ไทยเป็นเหมือนศูนย์กลางการบินของอาเซียน หลังจากเกิดกรณีที่องค์กรการบินของญี่ปุ่น ได้ออกมาประกาศว่า ไม่อนุญาตให้สายการบินของไทยจำนวน 4 สายการบิน ได้แก่…