จักรพรรดิญี่ปุ่นประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขั้นตอนสุดท้าย (ชมภาพ)

จักรพรรดิญี่ปุ่นประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขั้นตอนสุดท้าย (ชมภาพ)

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น ทรงประกอบพิธี “ไดโจไซ” พระราชพิธีบรมราชาภิเษกขั้นตอนสุดท้าย เพื่อแสดงความเคารพต่ออะมาเตระสุ โอมิกามิ เทพีแห่งสุริยะ ซึ่งเป็นเทพเจ้าในศาสนาชินโต ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษของจักรพรรดิญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่า พิธีดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอีกด้วย ทั้งนี้รายงานระบุว่า พิธีดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในเวลา 19.00…