6 วิธีป้องกันและลดความเสี่ยงในการเป็น โรคไขมันพอกตับ หรือ ไขมันเกาะตับ!!

6 วิธีป้องกันและลดความเสี่ยงในการเป็น โรคไขมันพอกตับ หรือ ไขมันเกาะตับ!!

โรคไขมันพอกตับ หรือ ไขมันเกาะตับ เป็นโรคที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานของร่างกาย เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง หรือ ไวรัสตับอักเสบซี ดังนั้นการดูแลสุขภาพก็จะช่วยป้องกันโรคนี้ได้ 1.การลดน้ำหนัก หากมีน้ำหนักตัวมากเกินไป…