ครูมีประวัติละเมิดทางเพศเด็ก กมว.ไม่ออกใบอนุญาตให้

ครูมีประวัติละเมิดทางเพศเด็ก กมว.ไม่ออกใบอนุญาตให้

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กมว. ได้รับทราบหลักการมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยจะเร่งทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพครูใหม่ และเร่งดำเนินการพิจารณาโทษครูที่ทำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งยังค้างอยู่กว่า 800 เรื่อง โดยครูรายใดที่เกษียณอายุราชการไปแล้วมีความผิดวินัยกรณีไม่ร้ายแรงขั้นลหุโทษจะพิจารณาให้จบเร็วขึ้น แต่หากมีความผิดกรณีที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ…