โลงศพราคาผ่อน พร้อมค่อยมาเอาไป(ใช้)

โลงศพราคาผ่อน พร้อมค่อยมาเอาไป(ใช้)

การทำธุรกิจในแต่ละยุคสมัย ย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลา สภาพเศรษฐกิจที่มีขึ้น-ลง ก็เป็นตัวแปรสำคัญ ที่ผู้ประกอบการทั้งรายเล็ก หรือรายใหญ่ ต้องปรับตัวเช่นกัน ไม่เว้นแต่ธุรกิจจำหน่าย ‘โลงศพ’ ทีมข่าว MThai ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณอภิชาติ อยู่เกตุ หรือที่ชาวบ้านบริเวณวัดทวีการะอนันต์…