เริ่มรื้อ! โรงแรมหรูอนันตรา ริมหาดฉางหลางแล้ว

เริ่มรื้อ! โรงแรมหรูอนันตรา ริมหาดฉางหลางแล้ว

เริ่มทำการรื้อถอนอาคาร โรงแรมหรูอนันตราระดับ 5 ดาว ริมหาดฉางหลางแล้วบางส่วน ตามคำพิพากษาศาล วันที่ 26 มกราคม 2562 หลังศาลฏีกามีคำพิพากษาให้กรมที่ดินเพิกถอน น.ส.3 ก.และโฉนดที่ดิน เนื้อที่รวมกว่า 37…