วันเด็กสร้างสรรค์ เปิดตลาดนัดให้เด็กอนุบาลเรียนรู้ค้าขาย

วันเด็กสร้างสรรค์ เปิดตลาดนัดให้เด็กอนุบาลเรียนรู้ค้าขาย

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เปิดตลาดนัดอนุบาล ให้พ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยได้เรียนรู้การค้าขายและเสียภาษี หนึ่งในกิจกรรมวันเด็กสร้างสรรค์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จัดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ ทางโรงเรียนได้เปิดตลาดนัดอนุบาลให้เด็กๆ ได้ออกร้านด้วยตนเองเพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียน ซึ่งการออกร้านที่ตลาดนัด จะต้องรวมกลุ่มคิดวางแผนเลือกประเภทสินค้า ออกแบบและตั้งชื่อร้านค้าให้ดึงดูดลูกค้ามากที่สุด รวมทั้งต้องขอขึ้นทะเบียนร้านค้าและทำบัญชีรับจ่ายให้ถูกต้อง รวมทั้งสอนให้เรียนรู้เรื่องของการเสียภาษีของแต่ละร้านค้าด้วย…