ศิษย์รุ่นพี่วัยเก๋า! สวนกุหลาบ จัดรับน้องแสดงออกเคารพครู ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ศิษย์รุ่นพี่วัยเก๋า! สวนกุหลาบ จัดรับน้องแสดงออกเคารพครู ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จัดกิจกรรม ” #มหัศจรรย์วันสุภาพบุรุษสวนกุหลาบ” นำโดยประธานรุ่นพร้อมเพื่อนรุ่น osk89(93)

นักเรียนกว่า 1 พันคน ร่วมสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รร.สวนกุหลาบฯ

นักเรียนกว่า 1 พันคน ร่วมสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รร.สวนกุหลาบฯ

วันนี้ (6 มิ.ย.63) ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ผู้ปกครองพานักเรียนมาร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนทั้งหมดกว่า 1,300 คน ทั้งนี้โรงเรียนได้วางมาตรการป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง โดยจัดจุดคัดกรอง…