โรงครัวพระราชทาน บนถนนสายหลัก ประชาชนมารับบริการต่อเนื่อง

โรงครัวพระราชทาน บนถนนสายหลัก ประชาชนมารับบริการต่อเนื่อง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center เปิดเผยว่า ผ่านมา 5 วัน สำหรับการตั้งจุดบริการประชาชนของกองทัพบก 370 จุด บริเวณหน้าค่ายทหารและบนเส้นทางคมนาคมสายหลัก เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้มาขอรับบริการต่อเนื่อง…