สถานเอกอัครราชทูตฯ เตือน! โรคไข้เลือดออกระบาด ใน สปป. ลาว

สถานเอกอัครราชทูตฯ เตือน! โรคไข้เลือดออกระบาด ใน สปป. ลาว

วันที่ 23 ก.ค.2562 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ (Royal Thai Embassy, Vientiane) ได้ออกมาเตือน ประชาชนชาวไทยที่พักอาศัยอยู่ สปป. ลาว หรือผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยว…