7 กลุ่มเสี่ยง โรคประจำตัว ที่ต้องรับวัคซีนโควิด19 โดยเร็ว มีอะไรบ้าง?

7 กลุ่มเสี่ยง โรคประจำตัว ที่ต้องรับวัคซีนโควิด19 โดยเร็ว มีอะไรบ้าง?

หากพบว่าอยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง โรคประจำตัว ควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ให้เร็วที่สุด เนื่องจากร่างกายของคุณเสื่อมลง อาจจะเกิดความรุนแรงหรืออันตรายถึงชีวิตได้