โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหารปี 62  พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ขึ้นเป็น ผบ.ทอ.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหารปี 62 พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ขึ้นเป็น ผบ.ทอ.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระราชโองการแต่งตั้งโยกย้ายทหารประจำปี 2562 จำนวน 871 อัตรา โดยมีใจความว่า ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ประกาศ ณ วันที่ 5…