กองทัพบก ข่าวสดวันนี้ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ โผทหาร

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหารปี 62 พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ขึ้นเป็น ผบ.ทอ.

ประเด็นน่าสนใจ

  • พระราชโองการแต่งตั้งโยกย้ายทหารประจำปี 2562 จำนวน 871 อัตรา
  • พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ ขึ้นเป็น ผู้บัญขาการทหารอากาศ คนที่ 26
  • พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
  • ให้มีผล 1 ต.ค. นี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระราชโองการแต่งตั้งโยกย้ายทหารประจำปี 2562 จำนวน 871 อัตรา โดยมีใจความว่า

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสำหรับรายชื่อและตำแหน่งที่น่าสนใจ อาทิ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

-พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

-พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม

-พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

-พันเอก พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย

-พลเอก ชัยชนะ นาดเกิด เสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

-พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ รองเสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

-พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหารเป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

-พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น เสนาธิการทหาร

-พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู หัวหน้านายทหารฝายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

-พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)

กองทัพบก

-พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

-พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

-พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นแม่ทัพภาคที่ 1

-พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก

-พลตรี เจริญชัย หินเธาว์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1

-พลตรี ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

-พลตรี ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1

-พลตรี สุวิทย์ เกตุศรี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1

-พลตรี ธราพงษ์ มะละคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหาราบที่ 2 รักษาพระองค์

-พันเอก ทรงพล สาดเสาเงิน เป็น ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

กองทัพเรือ

-พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ

-พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

-พลเรือโทสิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น เสนาธิการทหารเรือ

กองทัพอากาศ

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ ขึ้นเป็น ผู้บัญขาการทหารอากาศ คนที่ 26

-พลอากาศเอกวีรพงษ์ นิลจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

-พลอากาศโท ธรินทร์ ปุณศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

-พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศโท สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น เสนาธิการทหารอากาศ

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป

สำหรับรายชื่อนายทหารที่ได้รับการโยกย้ายประจำปี สามารตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารปี 62

ภาพจาก wassana nanuam

WRITER

RELATED

กองทัพบก ยืนยัน!! ไม่ได้ส่งเสบียงให้กองทัพเมียนมา

กองทัพบก ยืนยัน!! ไม่ได้ส่งเสบียงให้กองทัพเมียนมา

ก่อนหน้ากระแสโซเชียลมีการนำเสนอเรื่องราวการค้าขายในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ว่าเป็นการส่งเสบียงทางทหารหรือไม่

กองทัพจัดเต็ม!! ชุดอาหารถาดหลุม ต้อนรับพลทหารใหม่

กองทัพจัดเต็ม!! ชุดอาหารถาดหลุม ต้อนรับพลทหารใหม่

เพจ หน่วยฝึกทหารใหม่ ปตอ.2 พัน.1 รอ. ได้โพสต์ภาพอาหารในแต่ละวันของพลทหาร

‘ทวิตเตอร์’ ปิดบัญชีไอโอ จาก 5 ประเทศ ไทยมี 926 บัญชี เชื่อมโยงกองทัพบก

‘ทวิตเตอร์’ ปิดบัญชีไอโอ จาก 5 ประเทศ ไทยมี 926 บัญชี เชื่อมโยงกองทัพบก

ทวิตเตอร์ เผยแพร่ผลการตรวจจับบัญชีผู้ใช้ที่เห็นเด่นชัดว่าเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการด้านข่าวสาร หรือ ไอโอ พร้อมระงับบัญชีไอโอ 1,594 บัญชีอย่างถาวร จากทั้ง 5 ประเทศ

ฝึกภาคสนาม!! กองทัพบก แจงภาพเคลื่อยย้ายยุทโธปกรณ์เข้ากรุง

ฝึกภาคสนาม!! กองทัพบก แจงภาพเคลื่อยย้ายยุทโธปกรณ์เข้ากรุง

ทางกองทัพบกชี้แจงเป็นการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์กลับจากการฝึกภาคสนาม กลับที่ตั้งหน่วยทหารใน กทม.

เต็งหนึ่ง ผบ.ทบ. คนต่อไป ร่วมทดสอบสมรรถภาพกองทัพบก

เต็งหนึ่ง ผบ.ทบ. คนต่อไป ร่วมทดสอบสมรรถภาพกองทัพบก

กองทัพบก จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายระดับผู้บังคับบัญชา 13 หน่วย ทบ. ประจำปี 2563

ผบ.เหล่าทัพ ร่วมประชุม เน้นย้ำให้ความร่วมมือกับรัฐบาลแก้ไขปัญหาโควิด-19

ผบ.เหล่าทัพ ร่วมประชุม เน้นย้ำให้ความร่วมมือกับรัฐบาลแก้ไขปัญหาโควิด-19

วันนี้ มีการประชุมเหล่าทัพ เป็นการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล และเป็นการเตรียมงานปฏิบัติงานในอนาคต เน้นย้ำกำลังเจ้าหน้าที่ทุกเหล่าทัพ ให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาล เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย 🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 7 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,932 – 2,938) ประเทศไทย…

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์มูลนิธิจำนง รังสิกุล และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์ โดยมีรางวัลที่น่าสนใจดังนี้ รางวัลเกียรติยศคนทีวี ได้แก่ สุรางค์ เปรมปรีดิ์…

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศให้ผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิตรวจเชื้อโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ กรณีเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ…