เรื่องน่ารู้ก่อนติดตั้งโซลาเซลล์ Sorarus ดีอย่างไร ใช้ประโยชน์อย่างไร

เรื่องน่ารู้ก่อนติดตั้งโซลาเซลล์ Sorarus ดีอย่างไร ใช้ประโยชน์อย่างไร

แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าจากทั่วโลก มีสถิติที่เพิ่มสูงมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่ตัวเลขบอกว่า มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่าตัว ของสภาวะปกติ แต่ไม่เพียงแต่การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว เพราะค่าไฟฟ้าก็เพิ่มสูงขึ้นมากทุก ๆ ปีด้วย หลายคนจึงเริ่มมองหาพลังงานทางเลือก อย่างพลังงานแสงอาทิตย์จากธรรมชาติ จึงเป็นที่มาที่ทำให้หลายคนเริ่มสนใจที่จะติดตั้งโซลาเซลล์ เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า…