Sorarus พลังงานแสงอาทิตย์v โซลาเซลล์

เรื่องน่ารู้ก่อนติดตั้งโซลาเซลล์ Sorarus ดีอย่างไร ใช้ประโยชน์อย่างไร

แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าจากทั่วโลก มีสถิติที่เพิ่มสูงมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่ตัวเลขบอกว่า มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่าตัว ของสภาวะปกติ แต่ไม่เพียงแต่การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว เพราะค่าไฟฟ้าก็เพิ่มสูงขึ้นมากทุก ๆ ปีด้วย หลายคนจึงเริ่มมองหาพลังงานทางเลือก อย่างพลังงานแสงอาทิตย์จากธรรมชาติ จึงเป็นที่มาที่ทำให้หลายคนเริ่มสนใจที่จะติดตั้งโซลาเซลล์ เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า…

Home / PR NEWS / เรื่องน่ารู้ก่อนติดตั้งโซลาเซลล์ Sorarus ดีอย่างไร ใช้ประโยชน์อย่างไร

แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าจากทั่วโลก มีสถิติที่เพิ่มสูงมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่ตัวเลขบอกว่า มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่าตัว ของสภาวะปกติ แต่ไม่เพียงแต่การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว เพราะค่าไฟฟ้าก็เพิ่มสูงขึ้นมากทุก ๆ ปีด้วย

หลายคนจึงเริ่มมองหาพลังงานทางเลือก อย่างพลังงานแสงอาทิตย์จากธรรมชาติ จึงเป็นที่มาที่ทำให้หลายคนเริ่มสนใจที่จะติดตั้งโซลาเซลล์ เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านแล้ว ยังเป็นการนำพลังงานบริสุทธิ์จากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดโลกร้อน และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับพลังงานทางเลือกที่เหมาะกับการใช้ชีวิตในยุคใหม่ กับข้อควรรู้ก่อนติดตั้งโซลาเซลล์

โซลาเซลล์คืออะไร
โซลาเซลล์ (Solar Cell) หรือเซลล์แสงอาทิตย์ ผลิตขึ้นมาจากการใช้ดิน หิน ทราย ไปสกัดเอาธาตุซิลิกอนบริสุทธิ์ออกมา แล้วนำมาทำเป็นแผ่นโซลาเซลล์ ใช้งานด้วยการใช้หลาย ๆ แผ่น ประกอบกันเป็นแผ่นใหญ่ ๆ เรียกว่าแผงโซลาเซลล์ หรือเรียกได้อีกอย่างว่า เซลล์โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic Cell) เป็นสารกึ่งตัวนำ ในการเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เรียกว่าเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ถูกส่งต่อไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรืออาคารได้เลย หรือใช้เก็บเป็นพลังงานสำรองผ่านแบตเตอรี่ สำหรับใช้ภายหลังก็ได้เช่นกัน

การติดตั้งโซลาเซลล์ เป็นการผลิตไฟฟ้าแบบที่เรียกว่าพลังงานสะอาด เพราะไม่ทำให้เกิดมลภาวะ หรือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แถมยังไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งแตกต่างจากพลังงานต่าง ๆ ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ซึ่งพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานไม่สะอาด ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน การติดตั้งโซลาเซลล์ จึงเป็นทางเลือกในการใช้ไฟฟ้าแบบลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก ในขณะที่ยังสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่เช่นเดิม แถมเป็นพลังงานจากธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด

ข้อดี-ข้อเสียของการติดตั้งโซลาเซลล์
ข้อดี

 1. พลังงานสะอาด
  เนื่องจากเป็นกระบวนการที่แปรเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์ มาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง จึงทำให้ไม่เกิดเป็นมลภาวะ ไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ส่งผลต่อการเป็นภาวะเรือนกระจก ทำให้สิ่งแวดล้อมสะอาดไม่เป็นพิษ
 2. เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด
  เพราะเป็นพลังงานที่ทางเลือกจากธรรมชาติ ที่ได้มาจากแสงอาทิตย์โดยตรง เป็นพลังงานที่ไม่มีทางหายไปจากโลกนี้ได้ เป็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนกว่าพลังงานในรูปแบบอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปริมาณจำกัด เมื่อใช้แล้วในอนาคตมีโอกาสจะหมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ
 3. ใช้ได้กับเครื่องไฟฟ้าทุกขนาด
  การติดตั้งโซลาเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ได้ตั้งแต่อุปกรณ์เล็ก ๆ ไปจนถึงอุปกรณ์ขนาดกลาง ภาคเกษตรกรรม อุปกรณ์ขนาดใหญ่ ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เรียกว่าสามารถนำพลังงานจากโซลาเซลล์ไปใช้ได้ทุกภาคส่วน
 4. ไม่ต้องใช้ระบบส่ง
  ไฟฟ้าที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เมื่อผลิตพลังงานออกมาแล้ว จะต้องมีการนำส่งไฟฟ้าเพื่อให้นำไปใช้งานได้ ต่างจากการติดตั้งโซลาเซลล์ ที่ตั้งรับพลังงานบริเวณใด ก็นำไปใช้งานบริเวณนั้นได้โดยตรง

ข้อเสีย

 1. ควบคุมปริมาณได้ไม่คงที่
  เนื่องจากเป็นพลังงานที่ผลิตจากธรรมชาติ ปัจจัยต่าง ๆ จึงจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก หากมีแสงแดดจัด ท้องฟ้าแจ่มใสตลอดทั้งวัน ก็สามารถเก็บพลังงานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่หากมีฝนตกหรือมีเมฆ ก็จะทำให้กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าลดลง
 2. พลังงานไม่สูง
  เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่ส่องลงมายังโลกนั้นมีความเข้มไม่มาก หากผู้ใช้โซลาเซลล์ต้องการใช้พลังงานที่สูง จำเป็นต้องติดตั้งโซลาเซลล์ให้มีแผงรับมากขึ้น เพื่อสามารถนำพลังงานไปใช้งานได้ตามปริมาณที่ต้องการ
 3. สะสมพลังงานได้ไม่นาน
  การสะสมพลังงานโซลาเซลล์นั้นยังทำได้ไม่มาก และขาดความสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากสาเหตุของสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย การติดตั้งโซลาเซลล์จำเป็นต้องมีเครื่องสำรองกระแสไฟ หรือแบตเตอรี่ เพื่อใช้งานในยามฉุกเฉินด้วย
 4. ค่าใช้จ่ายในการ ติดตั้งโซลาเซลล์รวมอุปกรณ์ค่อนข้างสูง
  การติดตั้งโซลาเซลล์มีส่วนช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ยังค่อนข้างสูง เพียงแต่การใช้งานโซลาเซลล์ในระยะยาวนั้นคุ้มทุนเป็นอย่างมาก แถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยดูแลโลกของเราจากภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี แต่การใช้งานโซลาร์เซลล์ ก็ต้องคอยดูแลไม่ให้มีฝุ่น หรือสิ่งสกปรกมาเกาะแผงมากเกินไป เพราะจะมีผลต่อการลดประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าลงไปได้เช่นกัน

ใครที่กำลังมองหาพลังงานทางเลือก พลังงานหมุนเวียนครบวงจร ที่จะช่วยประหยัดต้นทุนในระยะยาว แนะนำให้เข้าไปศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ทั้งการติดตั้ง บำรุงรักษา ในด้านพลังงานทางเลือกอย่างครบวงจร หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานอย่าง Sorarus ได้ที่ https://sorarus.com/solution/solar-pv-system/

X