ผู้ประกอบการกว่า 1,000 ราย ร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า

ผู้ประกอบการกว่า 1,000 ราย ร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า

นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยว่า จากกรณีปัญหาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคในปัจจุบัน อาทิเช่น การตรวจพบเครื่องสำอางปลอมเป็นจำนวนมากตามท้องตลาด รวมถึงการตรวจพบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายทั้งในอาหารและเครื่องดื่ม ทำให้ สสว. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)…